PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUḌĀRABAT INDUSTRI KECIL SEDERHANA DI BANK SUMUT SYARIAH INDONESIA, KOTA MEDAN

Details:

  • Judul Buku: PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUĀRABAT INDUSTRI KECIL SEDERHANA DI BANK SUMUT SYARIAH INDONESIA, KOTA MEDAN
  • Penulis: Isnaini
  • Editor: Muhammad Ridwan
  • Penyunting: Khairunnisa Tambunan
  • Penerbit: Budapest International Research and Critics University (BIRCU-Publishing)
  • Cetakan pertama: Juli 2021
  • ISBN: 978-623-6893-18-0
  • Price: US$ 6

Buku yang berjudul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Muḍārabat Industri Kecil Sederhana  Di Bank Sumut Syariah Indonesia, Kota Medan” ini merupakan sebuah hasil karya yang lahir dari hasil Disertasi yang disusun untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah di Universiti Sain Malaysia (USM-Penang). Adapun fokus kajian ini  yaitu akad pembiayaan muḍārabat IKS berdasarkan nilai keadilan dan manfaat terhadap IKS di Bank SUMUT Syariah Indonesia, Kota Medan.

Pemesanan dapat melalui:

Logo wa

081375313465

logo email

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *