PEMIKIRAN IMAM AL-SHA`RĀWI MENGENAI KONSEP SAKIINAH DALAM KEKELUARGAAN ISLAM: KAJIAN SURAH AL-NISĀ’ (AYAT 1 – 35)

Details:

  • Judul Buku: PEMIKIRAN IMAM AL-SHA`RĀWI MENGENAI KONSEP SAKIINAH DALAM KEKELUARGAAN ISLAM: KAJIAN SURAH AL-NISĀ’ (AYAT 1 – 35)
  • Penulis: Dr. H. DEDI MASRI, Lc., MA
  • Editor: Muhammad Ridwan
  • Penyunting: Khairunnisa Tambunan
  • Penerbit: Budapest International Research and Critics University (BIRCU-Publishing)
  • Cetakan pertama: Oktober 2021
  • ISBN: 978-623-6893-24-1
  • Price: US$ 6

Latar belakang pembentukan pemikiran Imam al-Sha`rāwi adalah bahawa ianya seorang ulama yang berpegang teguh pada mazhab Syafi`iyah dan hidup dalam masyarakat Mesir yang di satu sisi memegang teguh ajaran-ajaran Islam, tetapi pada sisi lain juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat. Dari latar belakang tersebut Imam al-Sha`rāwi akhirnya mengembangkan penafsirannya tentang keluaga sakiinah yang berasaskan Islam. Kaedah yang digunakan oleh al-Sha`rāwi dalam menafisrkan Al-Quran adalah sebagaimana pada umumnya dilakukan oleh para ulama, baik salaf maupun khalaf. Namun begitu, al-Sha`rāwi lebih menekankan pengembangan kaedah `aqliyah ijtima`iyah, terutama dalam penafsirannya tentang keluarga sakiinah.

Pemesanan dapat melalui:

Logo wa

081375313465

logo email

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *